Hier vind je kaarten van parken  (klik op foto)

Leiden: Ankerpark / De Burcht / Dichtersbuurt / Groenesteeg / Hortus Botanicus / Huigpark / LUMC / Plantsoen / Rembrandtpark / Okkerheide / vd Werfpark
Voorschoten: Berbice / Burg. Berkhoutpark    Leiderdorp: Houtkamp    Rotterdam: Blijdorp

Historische begraafplaats Groenesteeg in Leiden

De begraafplaats is aangelegd in 1813. Er wordt sinds 1975 niet meer begraven. De hele begraafplaats en de aula zijn nu een rijksmonument en eigendom van de gemeente Leiden. Een stichting opgericht door vrijwilligers bekommert zich, samen met de gemeente, om herstel en instandhouding. Inmiddels is de groene begraafplaats in ruste met tientallen veelal oude bomen aangewezen als stadspark.
Determinatie en kartering: Carolina Jost en Erik Zachte

Burgemeester Berkhoutpark in Voorschoten

In 1936 werd begonnen met de aanleg van dit park als werkverschaffingsproject, in opdracht van burgermeester Berkhout. Het park onderscheidt zich door een grote verscheidenheid aan bomen en heesters, en is daarmee in feite een arboretum.
Determinatie en kartering: Sjaan van Agtmaal en Hans van Daalen

Buitenplaats Berbice in Voorschoten

Berbice is een Zocherpark, vernoemd naar de befaamde drie generaties tuinarchitecten. Dit park is ontworpen door J.D. Zocher sr. in de vroege landschapsstijl.

Alleen toegankelijk voor leden van Zuid-Hollands Landschap, op vertoon van pas.

Determinatie en kartering van bomen: Essi Laine en Hans van Daalen. De indeling en paden van het park zijn recent teruggebracht naar het oorspronkelijk ontwerp, kartering door Sjaan van Agtmaal.

Van der Werfpark in Leiden

Het in 1886 aangelegde park langs het water van het Steenschuur is vernoemd naar Pieter Adriaansz. van der Werff, burgemeester van Leiden ten tijde van het Beleg van Leiden in de Tachtigjarige Oorlog. Zijn standbeeld staat midden in het park.
Determinatie en kartering van bomen: Eduard Groen en Hans van Daalen. Kartering nieuw grondplan: Sjaan van Agtmaal.

Huigpark in Leiden

Het Huigpark is gelegen langs de Maresingel. Toen de stadswal zijn functie verloor werd hier een grote begraafplaats aangelegd. Nadat die werd opgeheven werd het bolwerk afgegraven en kwamen hier vanaf 1902 de zogeheten 'Stedelijke Fabrieken van Gas en Elektriciteit'. Later werd het opslagterrein van het energiebedrijf omgezet in dit park. Rond 2012 werd het park onderdeel van het Singelpark.
Determinatie en kartering Hans van Daalen.

Houtkamp in Leiderdorp

De Houtkamp is een park met speelweiden, een kinderboerderij, groen- en waterpartijen, en een heemtuin. Het park is rond 1970 aangelegd. Ook is er het MEC (Milieu-Educatief Centrum).

In de heemtuin is gekozen om gunstige voorwaarden te creëren zodat zoveel mogelijk “wilde planten” zich op eigen houtje kunnen handhaven door op kleine schaal verschillende landschapstypen na te bootsen en een hierop afgesteld beheer toe te passen.

Determinatie en kartering: André Biemans en Hans van Daalen (in uitvoering).

De Burcht in Leiden

De burcht staat boven de stad Leiden, op de plek waar de twee armen van de Rijn samenvloeien. Het is een van de best bewaarde voorbeelden van een mottekasteel. Het ronde bouwwerk kan worden betreden door een zandstenen poort.
Publieksactie (6 juni 2022) + open data van gemeente Leiden

Plantsoen in Leiden

Het Plantsoen is een negentiende-eeuws stadspark. Het stadspark, in Engelse landschapsstijl, is gelegen op de voormalige bolwerken langs de Zoeterwoudsesingel, die in 1830 werden geslecht. Het park is tussen 1835 en 1842 aangelegd, volgens het plan van stadsarchitect Salomon van der Paauw. Het Plantsoen heeft sinds 1867 een volière. Ook was ooit een deel van de singel ingericht als zwanen- of eendenvijver. Sinds 27 juni 2012 heeft het plantsoen weer een vijver met fontein.
Publieksactie (6 augustus 2022) + open data van gemeente Leiden

Rembrandtpark in Leiden

Het Rembrandtpark ligt aan de Witte Singel, loopt van het Galgenwater tot de Groenhazengracht, wordt doorsneden door het Noordeinde. Vooral ten zuiden van het Noordeinde is er een weelderige bloemenpracht in een publieke tuin die door bewoners zelf wordt onderhouden.
Determinatie en kartering: Eduard Groen.

Ankerpark in Leiden

Het Ankerpark ligt aan de Zijlsingel, tussen de Zijlpoort en het terrein van de voormalige Meelfabriek. Tot 1978 stond hier de Grofsmederij. In 1979 werd het huidige park aangelegd.
Determinatie en kartering: Sjaan van Agtmaal en Hans van Daalen + open data van gemeente Leiden

Dichtersbuurt in Lage Mors, Leiden

Een deel van de straten in wijk Lage Mors is naar Nederlandse dichters/schrijvers vernoemd. Drie parkjes liggen aan volgende straten: de Vondellaan, de Jakob Catslaan, de Tesselschadestraat en de Van Baerlestraat. Veel bewoners tonen zich actief in het groenbeheer en denken mee met de gemeente over nieuwe aanplant.
Determinatie en kartering: Sjaan van Agtmaal, Hans van Daalen, Carolina Jost

Voedselbos Okkerheide, Leiden

Aan de rand van de Merenwijk groeit sinds 2017 een voedselbos van circa 2500 m2. Het is een speciaal ontworpen bos gevuld met veel vaste planten en meer dan 800 struiken en bomen, die allemaal wat eetbaars bieden. Meer dan 150 van de meest in het oog springende struiken en bomen zijn in de OpenBomenKaart opgenomen. Zie ook plantenlijst
Determinatie en kartering: Publieksactie

Diergaarde Blijdorp in Rotterdam

Determinatie en kartering van bomen: botanische afdeling van Blijdorp

Hortus Botanicus in Leiden

De Hortus Botanicus Leiden is in 1590 opgericht en is daarmee de oudste botanische tuin van Nederland.

  De tuin bestaat onder meer uit de Clusiustuin, de Wintertuin, het Rosarium, de Von Siebold Gedenktuin, de Oranjerie, de Chinese kruidentuin, de Varentuin, de Systeemtuin en een tropisch kassencomplex, waaronder de Victoriakas.

Ook staan er beelden.
Er is een Grand Café.

Determinatie en kartering van 180+ bomen: medewerkers van de Hortus

Leids Universitair Medisch Centrum

Begin jaren 80 is gestart met de bouw van het huidige ziekenhuis. Het Poortgebouw resteert nog van voor die tijd. Patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs zijn volledig gecentraliseerd aangezien de gebouwen door middel van loopbruggen met elkaar zijn verbonden.

Veel meer over het groen rond het LUMC, incl. foto's, is te vinden in Bijenadvies Bio Science Park Leiden (2017)

Determinatie en kartering van bomen: Carolina Jost en Erik Zachte
Lees hier over onze stichting Bomen in Jouw Buurt

Contact: Je kunt ons via email bereiken.

Toon foto credits

  2024:

  6 mei: ook de kaart voor de Hortus in Leiden is er nu, met ruim 180 bomen

  2023:

  9 oktober: de kaart voor het LUMC is toegevoegd, op basis van eigen inventarisatie

  7 augustus: ook de kaart voor Rotterdam staat nu online, met ruim 200,000 bomen

  21 juli: de kaart voor het Diergaarde Blijdorp is toegevoegd, op basis van gegevens van de botanische afdeling van Blijdorp

  18 juli: nieuw: overzicht van parken, incl. tellingen, voor Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Leiden en Delft

  16 juli: de kaart voor het voedselbos Okkerheide is toegevoegd, op basis van inventarisatie door deelnemers

  6 juli: de Stichting Bomen in Jouw Buurt is opgericht

  20 mei: de kaart voor de Dichtersbuurt in de Lage Mors is toegevoegd, vooral op basis van eigen inventarisatie

  5 mei: de kaart voor het Singelpark is compleet op de Hortus na, geheel op basis van eigen inventarisatie

  3 mei: de kaart voor het Rembrandtpark is toegevoegd, geheel op basis van eigen inventarisatie

  2022:

  19 oktober: de kaart voor het Ankerpark is toegevoegd, deels op basis van gemeentelijke data

  29 september: de kaart voor Oegstgeest is toegevoegd, op basis van gemeentelijke data

  8 september: de kaart voor Berbice is gereed, op basis van eigen inventarisatie, 440 bomen

  6 augustus hebben liefhebbers bomen in het Plantsoen opgemeten, met weer een mooi resultaat

  6 juni was Openbomendag in het kader van European City of Science Leiden2022