Stichting  

Bomen in Jouw Buurt Over ons

Wij voelen ons als boomliefhebbers betrokken bij de natuur, juist ook in de stad. We delen onze kennis graag belangeloos met iedereen.

Missie en Visie

Bomen zijn van levensbelang, letterlijk: ze leveren zuurstof, maar zijn ook onmisbaar voor waterregulatie, koolstofopslag, biodiversiteit, bodembehoud, temperen van stadshitte, om maar enkele aspecten te noemen.

Soortenrijkdom in parken en plantsoenen, maar ook daarbuiten, is essentieel voor het welzijn en welbevinden van burgers. Wie gaat zich laven aan een productiebos, waar alle bomen van één soort zijn en keurig in het gelid staan?!

Betrokkenheid van burgers is ook van levenbelang, voor de bomen! Het spreekwoord luidt: Onbekend maakt onbemind. Er zijn allerlei burgerinitiatieven om bij behoud van monumentale bomen een zorgvuldige afweging te helpen maken, en dit niet alleen aan planologen over te laten. Wij dragen ons steentje bij door kennis aan te reiken over houtige gewassen. Educatie staat voorop. We doen dit via cursussen en via bomenkaarten.

Doelstellingen

Wij stellen ons ten doel een bomenkaart te publiceren voor zoveel mogelijk gemeenten in Nederland. Wij doen dit op basis van een bomenbestand dat door de gemeente als open data gepubliceerd wordt, en actueel wordt gehouden. (open data zijn vrij beschikbare en herbruikbare gegevens)

Wij stellen ons ten doel om specifieke bomenkaarten te publiceren voor parken, arboreta en andere boomsoortenrijke gebieden, met aanvullende informatie over het gebied, op basis van eigen determinatie en/of locale kennis. We doen dit daar waar lokale vrijwilligers bereid zijn dit te helpen realiseren. Wij organiseren dit zelf in Leiden en omliggende gemeentes, maar helpen graag om soortgelijke initiatieven buiten die regio mogelijk te maken.

Wij stellen ons ten doel om veelzijdige informatie over bomen middels cursussen aan te bieden.

Onze Activiteiten

Stans' Bomencursus

Veruit de eerste activiteit was en is de bomencursus die al sinds 1996 elk half jaar gehouden wordt voor regio Leiden en omgeving. Elke cyclus bevat 3 lezingen op dinsdag (in Oegstgeest) en op zondag gevolgd door een excursie. Die zijn deels in de regio Leiden, deels ver daar buiten.

De cursus kent een heel stabiele bezetting, zowel qua organisatoren (die zich het 'B-team' noemen ), alsook cursisten, die vaak al jaren elk seizoen opnieuw intekenen. Drie van onze bestuursleden zijn ook organisator en gids bij deze cursus.


Stans en het B-team rond 2010
(klik om in te zoomen)
 De cursus is vernoemd naar wijlen oprichtster Stans Eikelenboom. Vanaf 1996 tot 2008 heeft Stans de cursus in haar eentje georganiseerd en tot 2013 samen met anderen.

Bomenkaarten

Geinspireerd door deze bomencursus namen twee cursisten in 2018 het initiatief om een bomenkaart te maken van Historische Begraafplaats Groenesteeg in Leiden. IVN-gids Carolina Jost bracht daar alle bomen (ruim 400) op naam. Haar partner Erik Zachte bouwde een interactieve website bovenop OpenStreetMap.

De vonk sloeg over naar cursusleiders en andere cursisten om ook deel te nemen. Inmiddels zijn voor 14 parken in Leiden en omgeving alle bomen en soms ook veel struiken gedetermineerd en opgemeten.

We publiceren deze bomenkaarten op openbomenkaart.org (deze website).

Kennis over de bomen en hun plaats in het plantenrijk (taxonomie) zit vooral in de hoofden van Hans van Daalen, Sjaan van Agtmaal en Essi Laine.

Aanvullende informatie over de bomen komt o.a. uit Wikipedia, beeldmateriaal uit Wikimedia Commons, kaarten uit OpenStreetMap.


 Over jou

Laat ons raden, je bent een bomenliefhebber!  

Misschien wil je vooral weten wat voor bomen er in je straat staan. Top!
Misschien ben je natuurgids, en wil je jouw bomenexcursie ondersteunen met aantrekkelijke documentatie. Top!
Misschien ben je medewerker groenvoorziening bij een gemeente, en wil je laten zien groot de soortenrijkdom in jouw gemeente is, of in het park dat je onderhoudt. Top!

Meedoen

Je kunt zelf op verschillende manieren actief bijdragen: Meer hierover op Hoe kan ik meedoen?

 Over de stichting

Bestuur

vlnr: Sjaan, Essi, Hans, Wiro
Essi Laine
is de voorzitter van de stichting en een fervente mede-organisator van Stans' Bomencursus. Ze is bovendien een gepassioneerde bomenliefhebber. Oorspronkelijk komt Essi uit Finland en heeft ze ervaring als hovenier, tuin- en landschapsontwerper, en beleidsmedewerker.
Hans van Daalen
vervult de rol van penningmeester-secretaris, is hovenier, mede-organisator van Stans’ Bomencursus, dendroloog en tuinbaas bij de Gilde van Tuinbazen. Hij heeft biologie gestudeerd aan de Universiteit van Leiden en heeft zowel een hoveniersopleiding als een opleiding in Bos- en Natuurbeheer in Velp gevolgd.
Sjaan van Agtmaal
is een expert in OpenStreetMap, verantwoordelijk voor het bijwerken van de kaarten en de website, tevens mede-organisator van Stans' Bomencursus en IVN-gids. Als achtergrond heeft Sjaan een studie Plantenveredeling aan de Universiteit van Wageningen gedaan en jaren werkervaring in de ICT.
Wiro Gerards
is bestuurslid en eigenaar van Holland GreenPoint, is plantenveredelaar en al vele jaren een cursist van Stans’ Bomencursus. Hij heeft tuinbouw gestudeerd aan de Agrarische Hogeschool in Utrecht.
(Erik Zachte)
Geen bestuurslid, maar zeer betrokken. Erik heeft de OpenBomenKaart bedacht, en de website ontworpen en gebouwd. Hij is een expert op het gebied van open data, na een carrière bij Wikipedia.
  Erik viert met het nieuwe bestuur
de oprichting van de stichting op 10 juni 2023

 

Financiën

Als stichting zijn wij niet gericht op winst maken. Wij financieren onze activiteiten en het in stand houden van de OpenBomenKaart middles donaties en subsidies. Je kunt ons steunen om onze doelstelling te verwezenlijken via een donatie.

Het rekeningnummer van 'Stichting Bomen in Jouw Buurt' voor giften is NL 36 TRIO 0320 7061 25.

Onze stichting heeft geen ANBI status.

 

Nieuws en Updates

--

Contact

Je kunt ons als volgt bereiken:

Credits: Achtergrondfoto: Kristian Peters @CC BY-SA 4.0