We publiceren kaarten met stedelijk groen (bomen en soms struiken), brengen zelf parken en straten in kaart en putten uit open data van de overheid.
Informatie komt uit Wikipedia, beeldmateriaal uit Wikimedia Commons, kaarten uit OpenStreetMap. Steeds meer gemeenten publiceren hun bomenbestand als open data.

Wij voelen ons betrokken bij de natuur, juist ook in de stad. Wij delen graag onze kennis met iedereen, net als voornoemde projecten, en in het algemeen belang, net als de overheid. Educatie staat voorop.

open data = vrij beschikbare en herbruikbare gegevens


Historische begraafplaats Groenesteeg in Leiden

De begraafplaats is in 1813 gesticht op een van de bolwerken van Leiden. In 1975 zijn de laatste graven geruimd. Het is nu een park.
Determinatie en kartering: Carolina Jost en Erik Zachte

Burgemeester Berkhoutpark in Voorschoten

In 1936 werd begonnen met de aanleg van dit park als werkverschaffingsproject, in opdracht van burgermeester Berkhout. Het park onderscheidt zich door een grote verscheidenheid aan bomen en heesters, en is daarmee in feite een arboretum.
Determinatie en kartering: Sjaan van Agtmaal en Hans van Daalen

Buitenplaats Berbice in Voorschoten

Berbice is een zogeheten Zocherpark, vernoemd naar de befaamde drie generaties tuinarchitecten. Dit park is ontworpen door J.D. Zocher sr. in de zogeheten vroege landschapsstijl
Kartering: project is Augustus 2021 gestart. De indeling en paden van het park is recent teruggebracht naar het oorspronkelijk ontwerp, en opgetekend door Sjaan van Agtmaal.

Bomenkaart van heel Leiden?

Een bomenkaart van heel Leiden, onze kennisstad, zou mooi zijn. De kaart is er, met 75.000 bomen. Toestemming van de gemeente om hem te publiceren nog niet.

Of Leiden gaat volgen waar Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Tilburg, Groningen, Nijmegen, Dordrecht, Delft, Arnhem, Assen, Amersfoort, Lelystad en meer steden voorgingen is nog even een open vraag 

Gebaseerd op het bomenbestand van de gemeente Leiden.

Contact

email ons